Skip to main content

Uvjeti otkazivanja

Opći uvjeti za kotizacije

 • Cijene isključivo vrijede za uplate do navedenih datuma.
 • Rezervacija je potvrđena nakon zaprimljene uplate.
 • Povrat neće biti izvršen zbog nesudjelovanja na kongresu

Opći uvjeti rezervacije smještaja

 • Minimalni broj noćenja: 3
 • Navedene cijene smještaja vrijede samo za sudionike s važećim kotizacijama
 • Promjena imena gostiju – do 10.04.2023. – bez troškova
 • Promjena imena gostiju – nakon 11.04.2023. – 30,00 € po rezervaciji
 • Smještaj otkazan do 10.04.2023. – troškovi otkaza 50% cijene ukupnog smještaja
 • Smještaj otkazan od 11.04.2023. ili no show – troškovi otkaza 100% cijene ukupnog smještaja
 • Svaka promjena po fakturi iznosi 15 eura.
 • Promjene i otkazivanje rezervacija potrebno je poslati na info@uof2023.com u navedenim rokovima
 • U slučaju da službena stopa inflacije u RH tijekom 2023. godine bude iznad 3% u odnosu na stopu inflacije iz 2022. godine agencija zadržava pravo dizanja cijena korištenja hotelskog smještaja

Opći uvjeti prijave za sponzorstvo

 • Prijave, dopune ili izmjene sponzorstva vrše se isključivo na mail tehničkog organizatora: info@uof2023.com.
 • Rok za prijavu sponzorstva: 30.03.2023.
 • Rok za dostavu promotivnih materijala: 20.04.2023.
 • Sve ostale informacije i detaljne upute dostupne su na upit kod organizatora.
 • Organizacijski odbor nije odgovoran za štetu učinjenu tvrtki izlagačima, njezinim zaposlenicima ili imovini iz bilo kojeg razloga prije, za vrijeme ili neposredno nakon održavanja kongresa.
 • Vizuale je potrebno dostaviti u ispravnim formatima tehničkom organizatoru.

Uvjeti otkazivanja sponzorstva

 • U slučaju da sponzor/izlagač otkaže svoje sudjelovanje na Kongresu o tome mora pismeno obavijestiti tehničkog organizatora (na email tehničkog organizatora kongresa poslati obavijest o tome).
 • Sve otkaze za sudjelovanjem koji nisu poslani pismenim putem u niže navedenim rokovima tehnički organizator neće uzimati u obzir.
 • Uvjeti otkaza:
  • do 30.03.2023. – organizator zadržava 50% ukupnog iznosa
  • Nakon 31.03.2023. – povrat sredstava neće biti ostvaren

Ostale odredbe

 • U slučaju nepovoljnih epidemioloških okolnosti organizator zadržava pravo izmjene u virtualni kongres.