Skip to main content

Amadria Park Convention Center

24. – 27. listopada 2024.

Teme

  • Rak prostate
  • Rak bubrega
  • Rak urotela
  • Rak mokraćnog mjehura
  • Rak testisa i penisa
  • Endourologija, laparoskopija, robotika
  • Liječenje boli
  • Prehrana onkoloških bolesnika
  • Farmakoterapija

Predavači

prim.dr. Marijana Jazvić

prof.dr.sc. Igor Tomašković

prim.dr. Mladen Solarić

doc.dr.sc. Goran Benko

dr. Zoran Krstanoski

doc.dr.sc. Mario Šekerija

dr.sc. Sunčana Divošević

doc.dr.sc. Monika Ulamec

prim.dr.sc. Goran Štimac

prof.dr.sc. Tomislav Omrčen

doc.dr.sc. Marija Gamulin

doc.dr.sc. Kristian Krpina

dr. Žana Saratlija-Novaković

prof.dr.sc. Marijana Čorić

dr. Marija Miletić

prof.dr. Dean Markić

prof.dr.sc. Harun Fajković

prof.dr.sc. Borislav Spajić

dr.sc. Blanka Jakšić

dr.sc. Jure Murgić

prim.dr.sc. Pero Bokarica

doc.dr.sc. Tomislav Sorić

prof.dr.sc. Katarina Vilović

dr. Ante Strikić

dr.sc. Luka Novosel

prof.dr.sc. Miodrag Aćimović

dr.sc. Miroslav Tomić

prof.dr.sc. Nikola Knežević

prof.dr.sc. Jasmin Bektić

prof.dr.sc. Marijan Šitum

prof.dr. Zoran Peršec

doc.dr.sc. Simon Hawlina

doc.dr.sc. Tihana Boraska Jelavić

dr.sc. Mirko Bakula

dr.sc. Ivan Neretljak

prof.dr.sc. Ana Frobe

I mnogi drugi…

15:00 - 18:00
Dolazak i registracija sudionika / Arrival and registration
17:30 - 18:00
Dobrodošlica / Welcome (ispred Kongresne dvorane)

Dvorana / Hall 1

18:00 - 18:30
Svečano otvaranje / Opening ceremony

Svečana Skupština Hrvatskog urološkog društva HLZ-a
Izvješće o radu HUD-a
doc.dr.sc. Kristian Krpina, tajnik HUD-a
prof.dr.sc. Igor Tomašković, predsjednik HUD-a

18:30 - 18:45
Pozvano predavanje
18:50 - 19:20
1. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

19:25 - 19:55
2. satelitski simpozij / satellite symposium -Tvrtka

Tvrtka: Naslov

20:00
Večera / Dinner

Dvorana / Hall 1

08:30
Pozdravna riječ / Welcome remarks

prof.dr.sc. Igor Tomašković, predsjednik Hrvatskog urološkog društva

08:30 - 09:55
FORUM 1
10:00 - 10:30
3. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

10:30 - 11:00
Pauza za kavu / Coffee break
11:00 - 11:30
FORUM 2
11:35 - 12:05
4. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

12:10 - 13:00
FORUM 3
13:00 - 15:00
Pauza za ručak / Lunch break
15:00 - 15:30
FORUM 4
15:35 - 16:05
5. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

16:10 - 17:00
FORUM 5
17:05 - 17.35
6. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

17:40 - 18:00
7. satelitski simpozij /satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

18:00 - 20:00
Razgledavanje postera / Coffee Break
SKUPŠTINA HUD-a
20:30
Zajednička večera / Dinner

Dvorana / Hall 1

08:30 - 09:55
FORUM 6
10:00 - 10:30
8. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

10:30 - 11:00
Pauza za kavu / Coffee break
11:00 - 12:25
FORUM 7
12:30 - 13:00
9. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

13:00 - 15:30
Pauza za ručak / Lunch break
15:30 - 16:30
FORUM 8
16:35 - 17:05
10. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

17:05 - 17:35
11. satelitski simpozij / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

17:35 - 18:00
Pauza za kavu / Coffee break
18:00 - 19:00
Razgledavanje postera
20:00
Večera / Dinner

Dvorana / Hall 1

09:00 - 09:30
FORUM 9
09:35 - 10:05
FORUM 10
10:10 - 10:30
12. satelitski simpozijum / satellite symposium - Tvrtka

Tvrtka: Naslov

10:30 - 10:35
Proglašenje najboljeg postera - liječnici i medicinske sestre
10:35 - 11:00
Zaključci i zatvaranje kongresa

ODJAVA I ODLAZAK SUDIONIKA